Softwarový analytik - konzultant

Vaší náplní práce bude u stávajících projektů zejména komunikace s uživateli informačních systémů, které vyvíjíme, řešení nových požadavků na tyto systémy, tvorba standardní analytické dokumentace, zadávání požadovaných úprav na jednotlivé systémy k realizaci programátorům, provádění interních testů, aktualizace uživatelské dokumentace, předávání systémů koncovému zákazníkovi včetně proškolení, podpora při akceptačních testech a rutinním provozu u klienta.

V případě vývoje nových systémů se budete podílet na jejich celkovém návrhu.

Očekáváme od Vás:

 • VŠ vzdělání v oblasti informatiky / ekonomie
 • znalost životního cyklu projektu v oblasti implementace informačních systémů
 • schopnost zpracování požadavků od zákazníka do formy standardní analytické dokumentace včetně UML
 • schopnost presentace a následného odsouhlasení navrhovaného řešení se zákazníkem
 • schopnost formulovat jasná zadání pro programátory
 • týmovou komunikaci a spolupráci s programátory při přebírání softwarových aplikací určených pro testování a následně řešení chybových stavů vzniklých z provádění interních testů
 • rámcovou znalost databází ORACLE a MS SQL
 • praktickou znalost metodologie testování informačních systémů
 • tvorba testovacích plánů (scénářů)
 • příprava systémového prostředí pro testování
 • instalace testovacích databází a jejich nastavení (simulace prostředí zákazníka
 • provádění interního testování na základě obdržených programátorských úprav systému v souladu se zadáním řešení chybových stavů vzniklých z provádění interních testů
 • vytváření uživatelské dokumentace k informačním systémům distribuci finálních verzí systémů zákazníkům včetně zabezpečení jejich proškolení
 • profesionální pracovní nasazení, loajalitu, zodpovědnost
 • samostatnost, kreativitu, smysl pro týmovou práci, schopnost se vzdělávat

Rádi Vám nabídneme:

 • uplatnění ve stabilní společnosti, která více než 20 let dodává profesionální softwarové řešení významným bankovním domům
 • finanční ohodnocení odpovídající dané pozici
 • týden dovolené navíc, stravenky, příspěvek na životní a penzijní připojištění
 • mobilní telefon, notebook
 • přístup ke špičkovým informačním technologiím a vysoký stupeň odborného zázemí
 • možnost podílet se na vývoji sofistikovaných informačních systémů
 • možnost seberealizace a profesního růst
 • příjemné pracovní prostředí a přátelský kolektiv

Místo pracoviště:

 • Praha

Odborný konzultant pro systém Aries

Vaší náplní práce bude zejména analyzování statutů fondů v oblasti týkající se definic zákonných a statutových kontrol určených pro verifikaci majetku fondů. Na základě vzniklých analýz s využitím moderního skriptovacího jazyka budete provádět nastavování systému pro výkon funkce depozitáře v souladu s požadavky na tyto kontroly a následně zabezpečovat jeho interní testování. Nedílnou součástí této činnosti je tvorba a aktualizace související analytické dokumentace (uživatelský popis provedených nastavení), předávání nastaveného systému klientovi k akceptačním testům a podpora při rutinním provozu systému u klienta.

Očekáváme od Vás:

 • VŠ vzdělání v oblasti ekonomie / informatiky
 • zájem o problematiku fungování depozitáře fondů
 • schopnost základní orientace v zákonných a regulatorních normách fondů (zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) a dalších legislativních úpravách fondů (např. statuty fondů)
 • znalost životního cyklu projektu s důrazem na následující fáze
 • analýza - schopnost samostatné tvorby analýz
 • customizace - schopnost nastavování systému dle legislativních podmínek pro fungování fondů prostřednictvím jednoduchého programovacího jazyka
 • testování - schopnost vytváření testovacích plánů a scénářů, provádění testů
 • poskytování konzultací koncovému klientovi v dané oblasti a jeho proškolení
 • systémové a logické myšlení
 • týmovou komunikaci a spolupráci s programátory při rozvoji software a jeho testování
 • profesionální pracovní nasazení, loajalitu, zodpovědnost
 • samostatnost, kreativitu, schopnost se vzdělávat

Rádi Vám nabídneme:

 • uplatnění ve stabilní společnosti, která více než 20 let dodává profesionální softwarové řešení významným bankovním domům
 • finanční ohodnocení odpovídající dané pozici
 • týden dovolené navíc, stravenky, příspěvek na životní a penzijní připojištění
 • mobilní telefon, notebook
 • přístup ke špičkovým informačním technologiím a vysoký stupeň odborného zázemí
 • možnost podílet se na vývoji sofistikovaných informačních systémů
 • možnost seberealizace a profesního růstu
 • příjemné pracovní prostředí a přátelský kolektiv

Místo pracoviště:

 • Praha

Programátor MS .NET, C#, Sybase PowerBuilder

Základní náplní Vašich činností bude zejména:

 • spolupodílení se na návrhu architektury software
 • vytváření programového kódu
 • generování a správa verzí software
 • vytváření technické dokumentace k software
 • sledování a dokumentování změn k software
 • komunikace s analytikem při návrhu software řešení dle požadavku zákazníka
 • komunikace s koncovým zákazníkem v koordinaci s projekt managerem
 • implementace software u zákazníka

V oblasti odborných požadavků od Vás očekáváme:

 • SŠ/VŠ vzdělání v oblasti informatiky
 • praktické zkušenosti s MS Visual Studio .NET (programování v C#)
 • nejlépe praktické zkušenosti v programování v prostředí PowerBuilder, pokud tento produkt neovládáte, předpokládáme z Vaší strany snahu se PowerBuilder aktivně naučit využívat
 • znalost jazyka SQL
 • praktická znalost databází ORACLE nebo MS SQL
 • znalost principů objektově orientovaného programování
 • samostatnost, analytické a systémové myšlení
 • profesionální přístup k realizovanému projektu
 • loajalita a zodpovědnost

Rádi Vám nabídneme:

 • účast na zajímavých a dlouhodobých projektech
 • uplatnění ve stabilní společnosti, která více než 20 let dodává profesionální softwarové řešení významným bankovním domům
 • platové ohodnocení odpovídající předmětné pozici
 • přístup ke špičkovým informačním technologiím – vysoký stupeň odborného zázemí
 • možnost profesního růstu a vzdělávání
 • profesionální komunikační prostředky pro zajištění plné mobility pracovníka

Místo pracoviště:

 • Praha

Kontaktní informace:

v případě Vašeho zájmu o nabízené pozice zašlete prosím Váš životopis s motivačním dopisem na emailovou adresu:

job@scservis.cz

Všechny Vámi zaslané údaje budou považovány za přísně důvěrné.