Naši základní nabídku tvoří sada produktů obchodní řady SC OFFICE.

drg DR Gemini  - "Front-end" systém určený k on-line komunikaci s Burzou cenných papírů Praha, a.s. a Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.

gem Gemini - "Back-office" systém s funkcemi komplexního obchodně vypořádacího systému, včetně řešení poboček a problematiky risk managementu.

gfx Gemini FX - "Treasury sales" systém určený pro evidenci a správu OTC finančních derivátových kontraktů typu FX Swap, FRA a Commodity forward.

gsein Gemini SEIN - "Immobilisation of securities" systém určený pro imobilizaci cenných papírů, podporující poskytování  investiční služby "Úschova a správa investičních nástrojů".

pth Porthos - "Portfolio management" systém pro správu portfolií na vlastní i cizí účet s přímou vazbou na hlavní knihu obchodníka s CP, private banking.

ari Aries - "Depository" systém určený pro výkon funkce depozitáře dle zákona o kolektivním investování, včetně správy fondů kvalifikovaných investorů.

mrc Miracle - "Data store" systém provádějící centrální správu instrumentů investičního bankovnictví, správu registru CP, emitentů, měn, kursovních lístků atd.

adm SCO Administrátor - "Administration – user policy" systém pro správu uživatelů, přístupových práv, hesel, licencí a globálních nastavení aplikací SC Office.