Produktové portfolio SC Office se skládá z několika typů aplikací řešících problematiku spojenou s obchodováním na peněžním a kapitálovém trhu včetně správy portfolií na vlastní i cizí účet a výkonu funkce depozitáře dle zákona o kolektivním investování. Jednotlivé aplikace jsou navrženy tak, aby byla zajištěna snadná vzájemná interakce a zároveň integrovatelnost do prostředí zákazníka. Nezáleží tedy na tom, zda klient využívá kompletní sadu SC Office či pouze její část, vždy dbáme na perfektní funkčnost v konkrétním prostředí.

Při návrhu aplikací SC Office je využito dlouholetých zkušeností našich analytiků a vývojářů. V kombinaci s naší silnou pozicí na trhu vytváříme pro stávající i potenciální klienty značný synergický efekt, jehož důsledkem jsou celkově nižší náklady na implementaci i provoz sady SC Office v porovnání s konkurencí.