Aplikace Miracle slouží ke správě externích dat pro ostatní aplikace systému SC Office (Gemini, Gemini FX, DR Gemini, Porthos, Aries) a je standardní součástí každého řešení implementace SC Office. Jedná se především o správu registru cenných papírů, emitentů a měn. Dále tento systém pro evidenci cenných papírů poskytuje přehled kurzovních lístků z různých zdrojů, informací o obchodovatelnosti cenných papírů na jednotlivých trzích, administraci indexů a další.

Katalogy

Aplikace Miracle disponuje nástroji pro správu a administraci jednotlivých typů katalogů (například katalogy emitentů, států, měn či kategorie CP), registru cenných papírů a dalších finančních instrumentů. Dále aplikace Miracle podporuje funkcionality pro ratingová hodnocení subjektů. Součástí řešení je také poskytování přehledů směnných kurzů měn.

Instrumenty

Pro podporu práce s instrumenty nabízí aplikace Miracle nástroje pro jednoduchou a přehlednou správu nebo vyhledávání finančních instrumentů, emitentů, měn či úrokových měr. Ke každému finančnímu instrumentu jsou evidovány základní údaje včetně specifických dat potřebných pro správnou funkci celého řešení (např. dividendy u akcií, kupóny u obligací atd.).

Trhy

V aplikaci Miracle je možné administrovat zobrazení cenných papírů obchodovaných na různých tuzemských i zahraničních trzích nebo trhu OECD.

Kurzy

Aplikace Miracle standardně podporuje správu kurzovních lístků z různých zdrojů (BCPP, Bloomberg, Reuters atd.), včetně přehledného historického kalendáře kurzů. Součástí aplikace jsou také nástroje pro správu ratingových kurzovních lístků, kurzů měn ČNB atd. 

Indexy

V oblasti indexů poskytuje aplikace Miracle funkcionality pro evidenci a administraci různých indexů, například Index PX, Index PX-GLOB, a to včetně aktuálních a historických kurzů. Samozřejmostí je možnost definování vlastních indexů.