Aplikace Gemini FX slouží pro správu obchodů s OTC finančními deriváty. Jedná se o měnové, úrokové a komoditní deriváty v závislosti na určení pokladového aktiva. Data spravovaná v aplikaci Gemini FX jsou dále využívána aplikací Gemini a vstupují do procesu generování Deníku obchodníka s cennými papíry (DEOCP).

Evidence finančních derivátů

Základní funkcionality aplikace Gemini FX podporují zpracování a administraci obchodů s deriváty, včetně jejich archivace. Součástí standardního řešení aplikace Gemini FX je přehledná evidence realizovaných derivátových obchodů a pokynů, včetně jejich archivace a vytvoření konfirmací pro všechny typy obchodů.

Klienti a protistrany

Aplikace Gemini FX disponuje standardizovanými nástroji pro zpracování a administraci evidovaných klientských smluv a protistran, včetně generování uživatelsky přívětivých přehledů a reportů.

Derivátové produkty

Mezi základní derivátové produkty, které jsou podporovány aplikací Gemini FX, patří zejména OTC devizové (měnové) produkty: FX Swap (Foreign Exchange Swap), FX Forward (Foreign Exchange Forward), FX Option (Foreign Exchange Option); OTC úrokové produkty: IR Swap (Interest Rate Swap), IR Option (Interest Rate Option), FRA (Forward Rate Agreement), CCS (Cross Currency Swap); OTC komoditními produkty: Commodity Forward.