Aplikace SCO Administrátor je určena k základní administraci systému SC Office, tj. především pro správu uživatelů, přístupových práv, hesel, licencí a parametrů k ostatním aplikacím SC Office (Gemini, Gemini FX, Gemini SEIN, DR Gemini, Miracle, Porthos a Aries) a je standardní součástí každého řešení implementace SC Office.

Správa uživatelů

Aplikace SCO Administrátor umožňuje systémovému správci vkládání nových uživatelů, včetně jejich následné administrace. Dále tato aplikace disponuje nástroji pro tvorbu různých skupin uživatelů s možnostmi definování jejich práv a uživatelských rolí. Součástí řešení je podpora funkcí pro definici povinných vlastností a doby expirace uživatelských hesel.

Administrace systému

Dalším základním účelem aplikace SCO Administrátor je správa globálních nastavení celého řešení SC Office u klienta. Tato nastavení jsou prováděna buď pracovníky SC Servis či pověřenými zaměstnanci zákazníka, většinou z řad IT administrátorů. Pomocí této aplikace jsou taktéž prováděny pravidelné update databáze či administrace automatizovaných databázových úloh (importy a exporty dat do/ze systému SC Office).