Aplikace pro připojení účastníka obchodování, nebo vypořádacího systému do rozhraní Burzy cenných papírů Praha, a.s. (BCPP) a do rozhraní Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (CDCP).

On-line komunikace

Aplikace poskytuje stabilní a rychlé propojení klientské aplikace DR Gemini s komunikačním rozhraním informačního systému BCPP / CDCP. Připojení je realizováno pro všechny typy serverů a služeb. Uživateli jsou k dispozici nástroje pro správu komunikačních linek a jednotlivých služeb. Struktura a seznam služeb jsou v aplikaci vytvářeny dynamicky, na základě parametrů zaslaných burzou.

Obecná i privátní data z trhu

Systém v přehledné formě uživateli zobrazuje jak veřejně přístupná data, tak i data privátní distribuce. Uživatel tak má k dispozici ucelený přehled o aktuálním stavu na trhu BCPP / CDCP.

Automatizované zpracování událostí

Pro události z trhu distribuované prostřednictvím komunikačního rozhraní BCPP / CDCP, lze definovat samostatné události. Těmito událostmi může být např. odeslání objednávky na trh, stažení schránky, zvukové oznámení, apod. Procesy pro události lze definovat manuálně i automatizovaným způsobem.

Výpůjčky v systému ACM

Pro účastníky Automatizovaného Colateral Managementu - ACM, poskytuje aplikace plnou podporu realizace výpůjček v systému automatizovaného zřizování kolaterálu ve formě zastavení dluhopisů evidovaných v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů k zajištění vnitrodenních úvěrů.

Instrukce zahraničních depozitářů

Komunikace CDCP s ostatními zahraničními depozitáři je realizována prostřednictvím služeb datového rozhraní s plnou podporou komunikace prostřednictvím standardu SWIFT.

Podpora distributorů SSD

Správcům emisí a distributorům spořících státních dluhopisů – SSD, nabízíme širokou škálu služeb vycházející z definice datového rozhraní. Uživateli jsou k dispozici nástroje pro správu kmenových údajů emitenta i úkony potřebné pro administraci jednotlivých emisí.

Komunikace se zúčtovacím centrem ČNB

Aplikace poskytuje nástroje určené všem vypořádacím členům a zúčtovacím bankám pro správu plateb v zúčtovacím centru ČNB. Nabízíme služby pro správu limitů, informační a výpisové služby pro zjištění předběžných, aktuálních, případně historických pozic na vypořádacím účtu.