Zodpovědnost

Důvěra je na peněžním a kapitálovém trhu klíčovým faktorem úspěchu, proto je pro nás tak důležitý zodpovědný přístup při realizaci projektu, který je reprezentován dodržováním předem dohodnutých parametrů projektu (kvalita – termín – cena). Součástí našeho chápání zodpovědnosti je také uplatňování a dodržování  následujících pravidel:

  • Neměnnost týmu v průběhu realizace projektu
  • Odborné znalosti a zkušenosti týmu určeného k realizaci projektu 
  • Monitorování průběhu projektu s cílem předcházet vzniku rizik
  • Průběžné předkládání dílčích výstupů při realizaci projektu
  • Systematický přístup k realizaci projektu s využitím best-practices

Flexibilita

V dnešní situaci na globálním peněžním a kapitálovém trhu je schopnost rychlého přizpůsobení se novým podmínkám velmi ceněnou vlastností a naší velkou výhodou oproti přebyrokratizované konkurenci. V případech, kdy dochází k prodlení v procesu právního zpracování smluvních ujednání, jsme flexibilně připraveni k zahájení a realizaci samotného projektu, a to na základě vzájemně odsouhlasených klíčových atributů. Jsme otevřeni požadavkům na změny, které se objeví v průběhu realizace projektu. Změnová řízení pokládáme za přirozenou součást každého projektu.

Dlouhodobá spolupráce

Současně s uvedením systému do rutinního provozu zahajujeme fázi kontinuálního rozvoje a podpory systému tak, aby byla pro klienta zajištěna jeho maximální dostupnost, spolehlivost a využitelnost.

Reputace

Při realizaci projektů dbáme na svou dobrou pověst. Kdykoliv je třeba reagovat na změnu vnějších podmínek, cítíme jako povinnost vyvinout maximální úsilí ke splnění cíle. V mnoha případech pracujeme na řešení ještě dříve, než jsme osloveni našimi klienty.

Znalost technologií

Při tvorbě a rozvoji produktů SC Office - software pro investiční bankovnictví používáme dlouhodobě technologie společností Oracle (databázová platforma využívaná většinou bankovních institucí ve světě), Sybase (nástroj k vývoji aplikací, součást nadnárodní skupiny SAP) a dále také technologie společnosti Microsoft. S ohledem na naši perfektní znalost těchto technologií můžeme našim klientům nabídnout maximální míru užitku, kterou tyto celosvětově používané technologie nabízejí. Proto nenabízíme široký výběr technologií, ale pouze ty, kterým brilantně rozumíme a které se osvědčily v praxi.

Kompetentnost

Naši zaměstnanci jsou nejen špičkoví odborníci v tvorbě softwaru dle požadavků zákazníka, ale také disponují hlubokými znalostmi problematiky obchodování na peněžním a kapitálovém trhu. Díky těmto skutečnostem jsme pro naše zákazníky partnery, s kterými konzultují i záležitosti nad rámec našeho informačního systému – problematiku spojenou s odbornou znalostí procesů obchodování s cennými papíry,  vypořádání obchodů, zpracování služeb centrálního depozitáře (CDCP), správou majetku, výkonu funkce depozitáře apod.