E-mailové zprávy společnosti SC Servis, s.r.o. podléhají následujícímu režimu:

  • E-mailové zprávy zasílané společností SC Servis, s.r.o. jsou důvěrné a mohou obsahovat  důvěrné informace.
  • Pokud nejste určeným příjemcem těchto e-mailových zpráv, nejste autorizován k jejich čtení, tisku, ukládání, zpracování nebo prozrazení.
  • Pokud jste obdržel od naší společnosti jakoukoli e-mailovou zprávu omylem, informujte prosím ihned zasilatele.  Obdrženou zprávu nebo její další možné kopie prosím smažte, včetně obsažených příloh.
  • Jakékoli použití, distribuce, reprodukce nebo prozrazení jinou osobou, než určeným příjemcem je striktně zakázáno! V opačném případě se neautorizovaný příjemce e-mailových zpráv od naší společnosti vystavuje nebezpečí právního postihu.
  • Ačkoli se obecně očekává, že zasílané e-mailové zprávy a jejich přílohy neobsahují viry, nemůže být toto garantováno a proto se společnost SC Servis, s.r.o. zříká odpovědnosti za jakoukoliv vzniklou škodu, která může být způsobena těmito e-mailovými zprávami.