Pro obchodníky s cennými papíry, správce portfolií, custodiány, depozitáře fondů a investiční společnosti máme připravena řešení, která zajistí efektivní provoz a poskytnou jak podporu pro obchodní činnosti a procesy, tak i strategickou výhodu pro další rozvoj a ekonomický růst.

Obchodování a vypořádání

Řešení určené pro obchodníky s cennými papíry, které plně podporuje realizaci a zpracování obchodů na Burze cenných papírů Praha, a.s. (BCPP).

drg DR Gemini gem Gemini mrc Miracle  

Custody řešení

Řešení pro custodiány, kteří poskytují investiční služby související s úlohou správce investičních nástrojů, depozitáře.

drg DR Gemini gem Gemini    

Správa portfolií

Řešení pro správce portfolií, kteří spravují v portfoliích na vlastní a cizí účet jak instrumenty peněžního a kapitálového trhu, tak i ostatní aktiva.

pth Porthos mrc Miracle    

Komunikace s BCPP / CDCP

Řešení pro služby Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (CDCP), které umožňuje účastníkům CDCP v on-line režimu například zadávat dotazy na stavy účtů prostřednictvím služeb centrálního depozitáře s jejich následnou evidencí a správou.

drg DR Gemini gem Gemini    

Depozitář fondů

Řešení pro banky, které poskytují komplexní služby depozitáře fondů dle zákona o kolektivním investování.

Aries Aries Mrc Miracle    

Samostatná evidence investičních nástrojů

Řešení pro úschovu cenných papírů, určené pro obchodníky s cennými papíry, kteří v souladu se zákonem č. 134/2013 Sb. o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností poskytují pro své klienty investiční službu “Úschova a správa investičních nástrojů“, prostřednictvím které přijímají do úschovy (imobilizují) cenné papíry emitentů.

Gsein Gemini SEIN mrc Miracle