Aplikační řešení pro správce emisí, kteří v souladu se zákonem č. 134/2013 Sb. o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností poskytují pro své klienty investiční službu “Úschova a správa investičních nástrojů“, prostřednictvím které přijímají do úschovy (imobilizují) cenné papíry emitentů máme připraveny následující aplikace.

Gsein Gemini SEIN mrc Miracle    

Poskytuje komplexní a přehlednou evidenci údajů o emitentech s vazbou na jejich emise. V evidenci subjektů je možno spravovat disponenty, kterým lze definovat přístupová oprávnění k jednotlivým emisím, nebo k úkonům spojeným s emisí.

Součástí evidence stavů cenných papírů na jednotlivých majetkových účtech je možné sledování na podúčtech s definovaným dispozičním právem. Pro přesuny cenných papírů mezi majetkovými účty lze využít sadu standardizovaných operací.

Součástí nabízeného řešení je propracovaný reporting jak pro správce emise, emitenty, koncové vlastníky, ale i pro dohledové orgány.