Pro poskytovatele investičních služeb souvisejících s úlohou správce investičních nástrojů – custodiána nabízíme následující aplikační řešení.

drg DR Gemini gem Gemini    

Agenda spojená s vypořádáním obchodů, jejich následná správa a přehled o stavech na majetkových účtech jsou činnosti, které jsou nedílnou součástí základních funkcionalit poskytovatele investičních služeb.

Systém poskytuje podporu automatizovaného, nebo ručního zpracování pro realizované obchody vlastní i pro tzv. přenechané vypořádání.

Pro realizované transakce na trhu BCPP / CDCP systém automaticky generuje záznamy s doplněnou identifikací klienta. V den vypořádání systém na základě informací z trhu provádí konečné vypořádání a zůčtování jednotlivých obchodů.

Jednotlivé stavy cenných papírů na majetkových účtech lze porovnávat se stavy v depozitáři cenných papírů. Stavy jsou rozdělené na jednotlivé podúčty a jejich porovnání lze provádět automatizovaným způsobem k libovolnému datu.

Uživateli je k dispozici plná podpora komunikace s CDCP prostřednictvím služeb. Tyto služby poskytují širokou škálu možností pro jednoduchou a přehlednou správu majetkového účtu klienta, prostředků uložených na tomto účtu a sadu výpisů, které poskytuje buď přímo depozitář cenných papírů, nebo aplikace Gemini.