Pro bankovní i nebankovní účastníky obchodování s cennými papíry, kteří potřebují zadávat obchody na Burzu cenných papírů Praha, a.s. (BCPP), nebo i na jiné trhy s následným vypořádáním v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. (CDCP), případně i v jiných depozitářích máme připraveno následující aplikační řešení.

drg DR Gemini gem Gemini mrc Miracle  

Řešení odpovídá platné legislativě a umožňuje bankovním i nebankovním obchodníkům s cennými papíry realizovat různé typy klientských pokynů s ručním, nebo plně automatizovaným zpracováním, vypořádáním jednotlivých realizací, a účtováním na majetkových účtech klientských i vlastních.

Součástí řešení je administrace a vedení agendy související s obchodními poplatky a provizemi. U obchodů mohou být zúčtované jednotlivé částky spojené s vypořádáním obchodu. Může se jednat o částky jako je např. celkový objem obchodu, AÚV, objem pláště, případně některé poplatky či provize. Ty mohou být obchodníkem variabilně nastaveny. Jedná se například o procentuální nebo fixní poplatky z realizovaného objemu apod. Ty mohou být následně vykazovány jako poplatky vůči trhu, provize obchodníka, případně jako provize dalších stran. Jednotlivé poplatky a provize lze v přehledné formě definovat pro automatizované výpočty s velkým množstvým různých parametrů, nebo je lze zadávat manuálním způsobem. Veškeré částky lze zůčtovat dle definovaných účetních standardů.

Samozřejmostí je komplexní podpora agendy výkaznictví vůči dohledovým a regulatorním orgánům nad kapitálovými trhy.