Pro banky, brokery, investiční společnosti a ostatní subjekty, kteří zabezpečují řízení a správu portfolií nabízíme následující aplikační řešení. 

pth Porthos mrc Miracle    

Mezi základní funkcionality nabízeného řešení pro řízení portfolia patří nákup a prodej instrumentů peněžního a kapitálového trhu, případně i jiných majetkových aktiv, jejich následná evidence a správa.

Správci portfolia nabízí aplikace Porthos komplexní přehled o všech obchodních transakcích provedených na daném portfoliu jak ve formě operativních náhledů nad stavy jednotlivých portfolií, tak prostřednictvím standardních nebo správcem individuálně definovaných tiskových sestav.

V rámci řízení samotného portfolia má správce k dispozici rozsáhlé množství aktuálních údajů o spravovaných instrumentech (pořizovací ceny, množství, aktuální tržní ceny dle oceňovacích metod, amortizace, úrokové výnosy …). Prostřednictvím sofistikovaných nástrojů systém data konsoliduje do relevantních parametrů - zisk / ztráta portfolia.

Systém umožňuje správci modelovat portfolia, vytvářet etalony, benchmarky a provádět porovnávání výkonnosti s reálným portofoliem.

Standardní součástí řešení jsou dále funkce podporující exporty a importy dat z/do externích informačních systémů.

Více o systému na správu portfolií najdete v sekci systém Porthos, Miracle.