Řešení je určeno pro obchodníky, kteří potřebují zajistit spolehlivé a rychlé spojení s BCPP Praha a CDCP Praha v reálném čase.

drg DR Gemini gem Gemini    

Aplikace nad komunikačním rozhraním poskytuje uživateli v přehledné formě data poskytovaná BCPP Praha, případně CDCP Praha. Poskytovaná data jsou přehledně členěna do logických skupin:

  • Data obecné a privátní distribuce – široký přehled informací z trhu poskytující přehled o uzavřených obchodech, hloubce trhu, zprávy z trhu apod. Jejich součástí jsou i detailní informace o transakcích ke spárování pro obchodníka, informace o realizovaných transakcích, nebo o transakcích v systému automatizovaného kolaterál managementu (systém ACM). Dále také poskytuje informace o instrukcích v zahraničních depozitářích.
  • Služby pro správu instrukcí a data inicializačního serveru - poskytují uživateli plný výčet možných kombinací pro zadávání, editaci a rušení jednotlivých typů instrukcí realizovaných v systému CDCP, případně pro zahraniční depozitář. Data inicializačního serveru poskytují informace o uzavřených a vypořádaných transakcích, dále pak služby zahrnující informace o limitech a zůstatcích na majetkových účtech, výpisové služby a množství dalších služeb.
  • Půjčování cenných papírů - prostřednictvím těchto služeb může uživatel realizovat půjčky cenných papírů umístěných v poolu CDCP, případně realizovat nabídky cenných papírů oproti úvěru peněz v systému automatizovaného kolateral managementu (ACM).
  • Evidence CDCP - komplexní sada služeb centrálního depozitáře, která umožňuje uživateli veškeré úkony spojené se správou majetkového účtu. Umožňuje zakládat jednotlivé účty, případně měnit jejich parametry. Nad těmito účty lze provádět operace s cennými papíry, jako jsou např. převody, zástavy, PPN, či realizace dědických, nebo jiných práv (podílníci, správci apod.). Dále je zde rozsáhlá skupina služeb určená pro distributory upisující spořící státní dluhopisy (SSD).